ÅPNINGS- OG SLUTTAUKSJON PÅ OSLO BØRS

En auksjon samler alle kjøpere og selgere på aksjemarkedet. Handelssystemet samler alle kjøps- og salgsordre og regner frem den prisen som flest aksjer kan omsettes for. Denne prisen kalles likevektspris. Auksjonen samler likviditet og resulterer i en eller flere handler til samme pris.


Åpningsauksjon Oslo Børs: 09:00:00 – 09:00:30

Sluttauksjon Oslo Børs: 16:25:00 – 16:25:30 (auksjonen kan bli utvidet, men alt stenger kl. 16:30:00)


Åpnings- og stengningsauksjonen foregår slik: Kl. 08:45 vil ordrer i ordreboken vises for alle verdipapirer. Kl. 09:00 åpner børsen og alle aksjer har normalt åpnet for handel i løpet av 30 sekunder. Kl. 16:20 stenger den kontinuerlige handelen og sluttauksjonen starter umiddelbart. Det vil fra kl. 16:20 til 16:25 være mulig å legge inn, endre eller slette ordre. Etter kl. 16:25 matches og stenger alle aksjer i løpet av 30 sekunder.

post@marketexperts.info